07INTERNET - Internet, Televiziune, Telefonie, Interfonie - Constanta, Navodari, Mamaia, Mamaia Nord, Ovidiu, Lumina
0 7 I N T E R N E T . R O - Internet, Televiziune, Telefonie, Interfonie - Constanta, Navodari, Mamaia, Mamaia Nord, Digital, Fibra Optica Contact:
+4-07INTERNET
+4-0241700000
client@07internet.ro
 
banda garantata
Drepturile dumneavoastra de informare în calitate de utilizator de servicii de telefonie

Aveți anumite drepturi de informare garantate prin lege în relația cu S.C. Stylish by A&L S.R.L.


Aveți dreptul să cereți și să obțineți gratuit înainte de semnarea contractului o copie a Contractului-cadru și a Condițiilor generale de furnizare a serviciului. La fel și înainte de cumpărarea cartelei preplătite, când puteți să cereți și să primiți gratuit Condițiile generale de furnizare a serviciului.

Trebuie să vi se spună și, la cerere, să vi se dea în scris, înainte de semnarea contractului trei informații importante:

  • planul tarifar ales, inclusiv valoarea lui pentru toată durata contractului, cu serviciile incluse – abonament lunar (cu minute/credit incluse/inclus), extraopțiuni, conectare/instalare etc., plus telefon (dacă e cazul), cu toate taxele incluse;
  • ce tarife se aplică și în ce condiții se folosesc minutele incluse sau creditul inclus;
  • durata minimă a contractului și taxele pe care trebuie să le plătiți dacă renunțați la contract înainte de termen.


Fiți atenți atunci când semnați contractul! Verificați mai ales următoarele:

  1. ce tarife se aplică și în ce condiții;
  2. în cât timp veți fi conectat;
  3. cum puteți anunța o defecțiune și în ce termen se remediază;
  4. taxele pe care trebuie să le plătiți dacă renunțați la contract înainte de termen;
  5. în ce condiții vi se poate suspenda serviciul;
  6. la ce despăgubiri aveți dreptul dacă [denumirea furnizorului] nu respectă contractul;
  7. penalitățile pe care trebuie să le plătiți dacă nu respectați contractul (de exemplu, dacă nu plătiți factura la termen).

S.C. Stylish by A&L S.R.L. trebuie să vă ofere, la semnarea contractului, un exemplar tipărit al Procedurii de soluționare a reclamațiilor.


Dacă oricare dintre aceste drepturi la informare vă este încălcat, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM):

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, 030925 București, România
Număr gratuit: 0800 855 855
Telefon: 0372 845 845. Fax: 0372 845 402
E-mail: ancom@ancom.org.ro Website: www.ancom.org.ro


 
Site Optimizat pt browser Mozzila Firefox @ 1280x1024
Design by www.sel.ro
Internet Constanta Banda Garantata